RASSTANDARD

Standard för dvärgschnauzer FCI nr 183

GRUPP 2

(Zvergschnauzer)

ORIGINALSTANDARD 2007-03-06

FCI-STANDARD 2007-04-18; tyska

SKKs STANDARDKOMMITTÉ 2007-04-18, ÄNDRAD 2008-08-26

 

till Kennel Youngsteps

Ursprungsland/hemland

Tyskland

 

 

Användningsområde

Sällskapshund

 

 

FCI-klassifikation

Grupp 2, sektion 1

 

 

Bakgrund/ändamål

Runt förra sekelskiftet uppträdde en schnauzerdvärghund runt Frankfurt am Main under namnet strävhårig dvärgpinscher. Det var ingen lätt uppgift att ur olika former, storlekar och typer och ur virrvarret av hårda, mjuka och silkesaktiga pälsstrukturer ta fram en liten hund som exteriört och temperamentsmässigt till fullo motsvarade sin större rasfrände.

 

 

Helhetsintryck

Dvärgschnauzern skall vara strävhårig, liten, kraftig, elegant, snarare kompakt än smäcker. Den skall vara en förminskad avbild av schnauzern utan att ge ett dvärgartat intryck.

 

 

Viktiga måttförhållanden

Dvärgschnauzern skall vara kvadratiskt byggd varvid mankhöjden ungefär skall motsvara kroppslängden.

Huvudets hela längd (från nosspets till nackknöl) skall motsvara hälften av ryggens längd (från manke till svansansättning).

 

 

Uppförande/karaktär

Dvärgschnauzern liknar schnauzern i lynnet men har också den lilla hundens karaktär och uppförande. Dess klokhet, oräddhet, uthållighet och vaksamhet gör dvärgschnauzern till en trevlig sällskapshund, som också kan tjäna som vakthund och ändå utan problem rymmas i en liten bostad.

 

 

Huvud

Skallparti:

Dvärgschnauzern liknar schnauzern i lynnet men har också den lilla hundens karaktär och uppförande. Dess klokhet, oräddhet, uthållighet och vaksamhet gör dvärgschnauzern till en trevlig sällskapshund, som också kan tjäna som vakthund och ändå utan

problem rymmas i en liten bostad.

 

Stop:

Stopet verkar på grund av ögonbrynen tydligt markerat.

 

Nostryffel:

Nostryffeln skall vara välutvecklad och alltid svart.

 

Nosparti:

Nospartiet skall sluta i en trubbig kil. Nosryggen skall vara rak.

 

Läppar:

Läpparna skall vara svarta, strama och sluta tätt intill käkarna.

Mungiporna skall vara strama.

 

Käkar/tänder:

Under- och överkäkarna skall vara kraftiga. Det fulltaliga saxbettet skall vara kraftigt utvecklat med rent vita tänder. Tuggmuskulaturen skall vara kraftigt utvecklad, men ingen stark kindbildning får störa huvudets (med skägget) rektangulära form.

 

Ögon:

Ögonen skall vara medelstora, ovala och riktade framåt. De skall vara mörka med livligt uttryck. Ögonkanterna skall ligga väl an.

 

Öron:

Hängöronen skall vara högt ansatta och vikta. De skall vara V-formade och öronens inre kant skall ligga mot kinderna. Öronen skall vara symmetriskt burna och riktade framåt mot

tinningarna. Öronvikningen skall vara parallell och inte ligga ovanför skallens plan.

 

 

Hals

Den starka och muskulösa nacken skall vara flott välvd och halsen skall harmoniskt och jämnt övergå i manken. Halsen skall vara kraftigt ansatt, smäcker, ädelt böjd och vara i proportion till hundens kroppsmassa. Halshuden skall vara stram och utan rynkor.

 

 

Kropp

Rygglinje:

Rygglinjen skall från manken slutta något bakåt.

 

Manke:

Manken skall utgöra överlinjens högsta punkt.

 

Rygg:

Ryggen skall vara kraftig, kort och stram.

 

Ländparti:

Ländpartiet skall vara kort, kraftigt och djupt. Avståndet från sista revbenet till höften skall vara kort, varvid hunden verkar kompakt.

 

Kors:

Korset skall vara lätt rundat och omärkligt övergå i svansansättningen.

 

Bröstkorg:

Bröstkorgen skall vara måttligt bred, vara oval i genomskärning och nå till armbågarna. Förbröstet skall vara markant utvecklat genom bröstbensknappen.

 

Underlinje:

Flankerna skall inte vara överdrivet uppdragna utan bilda en vackert böjd linje.

 

Svans:

Svansen skall vara naturlig (okuperad). En svans som är formad

som en sabel eller skära eftersträvas.

 

 

Extremiteter

Framställ:

Framstället skall sett framifrån vara kraftigt, rakt och inte trångt

ställt. Underarmarna skall sedda från sidan vara raka.

 

Skulderblad:

Skulderbladen skall ligga tätt an mot bröstkorgen. Skuldrorna skall vara väl musklade på bägge sidor om skulderbladen och nå över bröstkotornas taggutskott. De skall vara så snedställda som möjligt och väl tillbakalagda. Vinkeln mot horisontallinjen skall

vara ca 50 grader.

 

Överarm:

Överarmarna skall ligga väl an mot kroppen. De skall vara kraftiga och muskulösa. De skall vara vinklade ca 95-105 grader mot skulderbladen.

 

Armbåge:

Armbågarna skall ligga väl an och varken vara utåt- eller inåtvridna.

 

Underarm:

Underarmarna skall från alla sidor sedda vara fullkomligt raka, kraftigt utvecklade och väl musklade.

 

Handlov:

Handlovarna skall vara kraftiga, stadiga och bara lätt avvika från underarmslinjerna.

 

Mellanhand:

Mellanhänderna skall sedda framifrån vara lodräta. Sedda från sidan skall de vara något snedställda. De skall vara kraftiga och något fjädrande.

 

Framtassar:

Framtassarna skall vara korta och runda med välvda och tätt intill varandra liggande tår (kattfötter). Klorna skall vara korta och mörka. Trampdynorna skall vara hårda.

 

Bakställd:

Bakbenen skall sedda från sidan vara snedställda. Sedda bakifrån skall de vara parallella och inte trångt ställda.

 

Lår:

Låren skall vara måttligt långa. De skall vara breda med kraftig muskulatur.

 

Knäled:

Knäna skall varken vara inåt- eller utåtvridna.

 

Underben:

Underbenen skall vara långa, kraftiga, seniga och övergå i kraftfulla hasor.

 

Has:

Hasorna skall vara utpräglat vinklade, kraftiga och stabila samt varken vara inåt- eller utåtriktade.

 

Mellanfot:

Mellanfötterna skall vara korta och lodrätt ställda.

 

Baktassar:

Baktassarna skall ha korta, välvda och tätt intill varandra liggande

tår. Klorna skall vara korta och svarta.

 

 

Rörelser

Rörelserna skall vara elastiska, eleganta, kvicka i vändningarna, fria och marktäckande. Frambenen skall ta för sig framåt så mycket som möjligt. Bakbenen skall ge det erforderliga påskjutet och vara mycket marktäckande och fjädrande. Ena sidans framben och andra sidans bakben skall föras framåt samtidigt. Rygg, ledband och leder skall vara fasta.

 

 

Hud

Huden skall ligga stram på hela kroppen.

 

 

Päls

Pälsstruktur:

Pälsen skall vara spänstigt hård och tät. Den skall bestå av tät underull och hårt täckhår som skall vara åtliggande över hela kroppen och inte vara för kort. Täckhåret skall vara strävt och tillräckligt långt för att dess struktur skall kunna bedömas. Det skall varken vara borstigt eller vågigt. Pälsen på benen tenderar att inte vara riktigt så hård. På pannan och öronen skall pälsen vara kort. Som typiska kännetecken skall det på nospartiet finnas

skägg som inte får vara för mjukt, samt buskiga ögonbryn som skall skugga ögonen lätt.

 

Färg:

Rent svart med svart underull

Peppar och salt

Svart och silver

Rent vit med vit underull

 

För peppar och salt gäller som mål en mellanton med lika fördelad,

väl pigmenterad pepparfärgad och grå underull. De tillåtna

färgnyanserna är från mörkt järngrå till silvergrå. Alla färgvarianterna

måste uppvisa en mörk mask som harmoniskt skall anpassa

sig till varje färgslag och understryka uttrycket. Tydligt ljusa tecken

på huvudet, bröstet och benen är inte önskvärda.

 

För svart och silver gäller som avelsmål svarta täckhår med svart

underull. Vita tecken skall finnas över ögonen, på kinderna, i

skägget, på strupen, som två skilda trekanter på framsidan av

bringan, på mellanhänderna, tassarna, på innansidan av bakbenen

och under svansen. Panna, hals och öronens utsida skall liksom

täckhåret vara svarta.

 

 

Storlek/vikt

Mankhöjd:

Hanhundar och tikar: 30-35 cm

 

Vikt:

Hanhundar och tikar: 4-8 kg

 

 

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande

till graden av avvikelse.

 

- grov eller rund skalle

- pannrynkor

- kort, spetsigt eller smalt nosparti

- tångbett

- starkt framträdande kindmuskulatur

- ljusa ögon; för stora eller runda ögon

- lågt ansatta eller mycket långa, olikt burna öron

- hakpåse

- löst halsskinn, smal halsrygg

- för lång, uppdragen eller svag rygg

- karprygg

- sluttande kors

- svans som direkt från sin ansättning bärs in över ryggen

- långa tassar

- passgång

- för kort, lång, mjuk, vågig eller silkesaktig päls

- sotig päls

- brun underull

- hos peppar och salt: ålstreck eller svart sadel

- hos svart och silver: inte klart från varandra skilda brösttrianglar

- mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden

föreskrivna med upp till 1 cm

 

 

 

Allvarliga fel

- grov eller tunn, låg- eller högställd

- omvänd könsprägel (t ex maskulin tik)

- utåtvridna armbågar

- rakt eller hjulbent bakställ

- för långa underben

- inåtvridna hasor

- för korta mellanfötter

- vit eller fläckig päls hos färgslagen svart eller peppar och salt.

- fläckig päls hos färgslagen svart och silver eller vit

- mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden

föreskrivna med mer än 1 cm men mindre än 2 cm

 

 

Diskvalificerande fel

- av varje slag

- otypisk

- bettfel som över-, under- eller korsbett

- enskilda grava fel som konstruktions-, päls- och färgfel

- mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden föreskrivna med mer än 2 cm

- skyggt, aggressivt, ilsket, överdrivet misstänksamt, nervöst uppträdande

 

 

Nota bene

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg

eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka

dess hälsa och sundhet.

 

 

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Copyright HilleZ Hundar 2013 © All Rights Reserved