TH - BILDGALLERI
Länk till Svenska terapihundsinstitutet

Vi är utbildade "Besöks- och terapihundar"

och ingår i HilleZ hundars terapihundsverksamhet

"Hundar i arbete"


Hand & Tass
Hand & Tass

Varje människa är unik och

varje möte är unikt.

Jag bär dem alla med mig

i hjärtat som fina minnen.

Terapihunden lugnar den som är orolig

Stimulerar till medverkan

Motiverar till ökad aktivitet

Ger en social stimulans som

bidrar till välmående

En blick med trofast uttryck, en nos som möter en hand.

Den värme och kärlek som mötet ger, flyttar fokus

för den som behöver avlastning ibland


/Hillevi

Zigge & Elisabeth, Tingsryd (under utbildning)

Copyright HilleZ Hundar 2013 © All Rights Reserved