SYSTUGAN - AKTIVITET HUND

T R Ä N I N G & A K T I V I T E T

HUND/TERAPIHUND


 Att få vara Aktiv och Träna i Gemenskap med Hund är stimulerande för både hund och förare.

Nedan ett litet smakprov på  det som kan beställas .
På sidan "Systugan" hittar du mer...

Om frågor - hör av dig

Copyright HilleZ Hundar 2013 © All Rights Reserved