Information till valpköpare

Information till valpköpare...

Valpen flyttar:

 • tidigast vid 9 v ålder

Vid leverans av valpen följer det med...

 • registreringsbevis som säkerställer att valpen är registrerad i Svenska Kennelklubben.
 • veterinärintyg som visar valpens status vid veterinärbesiktningen inför leverans (ej äldre än 7 dagar).
 • vaccinationsintyg som visar att valpen har fått sin första vaccination.
 • ägaranmälan, som ska fyllas i och skickas till Svenska Kennelklubben för ägarregistrering.
 • köpeavtal för hund, enligt Svenska Kennelklubben.

Valpen är också:

 • ID-märkt (mikrochips i nackskinnet)
 • Avmaskad
 • Försäkrad (dolda felförsäkring i 3 år) - Agria Djurförsäkringar
 • Individuellt försäkrad (veterinärvård och livförsäkring) - Agria Djurförsäkrigar

Dessutom får valpen med sig:

 • lathund med olika tips och råd till dig som valpköpare
 • råd för pälsvård (dvärgschnauzern är en trimras).
  Läs mer "Pälsvård & Trimning
 • trimredskap (lite att börja med)
 • valpfoder för den första tiden
 • filt och leksak med mammans och syskonens lukt.

Du/ni som valpköpare:

 • är välkomna att delta på kennelaktiviteter
 • får också hjälp och stöd med trimningen

Bra att veta om avtal...

Vid köp av valp upprättas köpeavtal. När en konsument köper något av en näringsidkare, vilket uppfödare faller under, kallas det för konsumentköp och gäller även när det är fråga om hund.

Ibland säljs en "Valp med bibehållen avelsrätt" eller tecknande av "Fodervärdsavtal". Dessa olika avtal upprättas på avsedda blanketter, enligt Svenska Kennelklubben.

"vilken härlig stund det är när hundarna kommer"

/omsorgstagare som får besök av HilleZ terapihundar har uttryckt detta