HilleZ Terapihundar

HilleZ Terapihundar

HilleZ Hundars terapihundsverksamhet

"Hund i arbete"

Terapihunden - medicinen utan biverkningar ...

Möjligheten att få "arbeta med hund", i syfte att göra skillnad, för en kortare eller längre stund, känns fantastiskt och något som jag brinner starkt för. Vi som på olika sätt kommer i kontakt eller jobbar med hund kan intyga att "något händer", vi mår bra. Vi känner oss lugna, vi blir stimulerade, vi blir motiverade och inte minst hunden bygger broar och bidrar till social stimulans. Allt detta skapar ett välmående genom att hormonet Oxytocin frisätts och ger oss en påverkan i denna positiva riktning.

Läs mer: "Terapihunden - medicinen utan biverkningar"

Arbetslaget - Hund i arbete ...

Sedan några år tillbaka har jag utbildade hundar som kan jobba som "besöks- och terapihundar", hundarna har dubbelkompetens liksom jag själv och de är också "pedagogiska tjänstehundar". Områdena de kan jobba inom är det man brukar kalla för "omsorgen" t.ex. äldreomsorgen men också det pedagogiska området t.ex som "läshundar" inom skolan.

I dagsläget påverkas möjligheten till arbete av coronapandemin.


Min första hund som jag utbildade heter Kenzo. Genom åren har han gjort stor skillnad för många som han träffat i  sitt arbete som terapihund. En fantastisk hund som jag har att tacka för så mycket.
Läs mer: "Kenzo blev min egen terapihund"

Terajpihunden ...

  • LUGNAR den som är orolig
  • STIMULERAR till medverkan
  • MOTIVERAR till ökad aktivitet
  • Ger en SOCIAL STIMULANS som
    bidrar till välmående

Ibland behövs inga ord...

Man brukar säga att "en bild säger mer än tusen ord" och ibland är jag benägen att hålla med. Ibland behövs inga ord.

Uppdrag ...

HilleZ Hundar har under senaste åren jobbat med Besöks- och terapihunds-verksamhet inom boenden i Växjö kommuns äldreomsorg. (avslustades 2019) 

HilleZ Hundar kan ta sig an uppdrag inom flertal områden och olika målgruppen. 


Nyfiken? Hör av dig!