Utbildning terapihund

Hillevi & Kalle
Andersson


Besöks- och Terapihund - utbildning online med egen mentor


Utbildningsanordnare och ansvarig för kursupplägg, kursblock, läromedel med mera är Svenska PedagogHundsInstitutet (SPI) i Stockholm. VD och kursansvarig är Gunilla Backman - www.pedagoghunden.se 
Utöver terapihundsutbildningen finns ett flertal  andra utbildningar som kan vara av intresse.

Egen mentor ...

... för den som deltar i utbildning, under utbildningstiden. Mentorn finns för råd och stöd. Mentorn återkopplar också deltagarens redovisade uppgifter.

För dig som är intresserad ...

... av att utbilda dig och din hund till ett "terapihundsteam" finns möjligheten att gå utbildningen "Besöks- och Terapihund - online".  Utbildningen ska genomföras inom 18 månader, vilket betyder att du har möjlighet att själva styra över utbildningstakten.

Utbildningen är indelad i olika block/kurser:

  • litteraturstudier
  • raskunskap, hundträning, klicker
  • miljöträning
  • sjukdomar & diganoser
  • praktik
  • fördjupningsfrågor
  • hemtentamen
  • examen Besöks- och terapihund


Om du är intresserad av kursplan, kostnad med mera ta kontakt med Gunilla Backman, SPI. Hennes kontaktuppgifter finns på SPI:s hemsida

Mål ...

... Utbildningen anpassas till dig och din hunds behov så att ni kan bli goda representanter för SPI. Hög kvalitet med målet att du och din hund ska bli ett licensierat hundteam är högsta prioritet.


Gunilla Backman

VD & utbildningsansvarig

Svenska PedagogHundsinstitutet

utbildningsanordnare

info@pedagoghunden.se

Jag svarar gärna på frågor - ta gärna kontakt om du är nyfiken.

Hillevi Andersson

mentor SPI


info@hillezhundar.se

ADRESS


Elofstorp Skattegård 1

342 94 Alvesta
MOBIL

(+46) 0731 - 57 55 82


Kalle Andersson
ADRESS


Elofstorp Skattegård 1

342 94 Alvesta

MOBIL

(+46) 0709 - 73 57 85


Hillevi Andersson

Uppfödare & Terapihundsförare
Copyright © Hillevi Andersson